Ze smutkiem żegnamy Prof. dr. hab. n. med. Marka Sznajdermana, Redaktora Naczelnego „Kardiologii Polskiej” w latach 1983-1990

2020-08-17

Ze smutkiem żegnamy Prof. dr. hab. n. med. Marka Sznajdermana, Redaktora Naczelnego „Kardiologii Polskiej” w latach 1983-1990