Nowy regulamin zamieszczania informacji na stronie głównej PTK

2010-06-19
1. Na stronie internetowej PTK zamieszczane są komunikaty i informacje przesyłane przez Zarząd Główny PTK

2. Na internetowej stronie głównej PTK zamieszczane są tylko informacje nt. Międzynarodowej Konferencji PTK, Wiosennej Konferencji PTK/Konferencji „Kardiologii Polskiej”, Konferencji PTK-PTD i Światowego Dnia Serca (10-12 miesięcy przed konferencją) oraz głównych konferencji organizowanych przez Asocjacje i Sekcje PTK (maksymalnie 3 miesiące przed konferencją).

4. Informacje nt. pozostałych konferencji i spotkań związanych z tematyką kardiologiczną, posiadających oraz nieposiadających patronatu PTK zamieszczane są tylko w dziale Kalendarium Konferencji oraz Poinformowano Nas.

5. Wszystkie informacje do zamieszczenia na stronie PTK należy przesyłać na adres Pani Beaty Lewandowskiej (Dyrektor Biura PTK), e-mail: beatal@ptkardio.pl

6. Władze Struktur PTK (Asocjacji, Sekcji, Oddziałów, Komisji oraz innych jednostek organizacyjnych) zobowiązane są do sprawdzania bieżących informacji dotyczących ich struktury i ewentualnego zgłaszania aktualizacji na adres Pani Beaty Lewandowskiej (Dyrektor Biura PTK), e-mail: beatal@ptkardio.pl

7. Zarząd Główny PTK sugeruje poszczególnym Strukturom PTK korzystanie z nowego systemu, dającego możliwość opracowania dla nich rozszerzonych stron internetowych.

8. Zgłaszane propozycje do zamieszczenia na stronie PTK, niespełniające powyższych warunków, będą konsultowane indywidualnie z Prezesem lub Sekretarzem PTK.


Prezes PTK
Komisja Informatyki PTK