Komunikat dotyczący składek członkowskich w PTK

2012-03-30
Komunikat dotyczący składek członkowskich w
Polskim Towarzystwie Kardiologicznym
Szanowni Państwo,
Członkostwo w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym jest nie tylko przywilejem, ale także podjęciem pewnych zobowiązań, do których między innymi zalicza się terminowe płacenie składek. Środki pochodzące ze składek wykorzystywane sa na bieżącą działalność Oddziałów naszego Towarzystwa. Niestety większośc z Państwa nagminnie nie wywiązuje się z tego obowiązku.
Przypominam Państwu, ze składka roczna wynosi:
- dla lekarzy - 50 zł.;
- dla lekarzy specjalistów (kardiologów i kardiochirurgów) – 80 zł.;
- dla pielęgniarek i techników medycznych – 30 zł.
Wykaz kont każdego Oddziału PTK znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa:
www.ptkardio.pl > zakładka „Członkostwo”
Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić swoje zaległości w płaceniu składek, uprzejmie proszę o kontakt do Działu Ksiegowości PTK – Tel. 22/ 887-20-58.
Zgodnie ze Statutem PTK:
4.7 Zarząd Główny Towarzystwa skreśla z listy członków Towarzystwa członków zwyczajnych i zagranicznych:
w razie zaległości w opłacaniu składek trwającej ponad rok, pomimo dwukrotnego uprzedniego pisemnego wezwania członka Towarzystwa do uiszczenia zaległej kwoty;
4.8 Członek skreślony z powodu niezapłacenia składek może być przyjęty ponownie w poczet członków Towarzystwa na zasadach określonych niniejszym Statutem po uregulowaniu zaległych składek.”

Skałdając deklaracje członkowskie, wyraziliście Państwo zgodę na płacenie składek i bardzo proszę wszystkich Panstwa o wywiązywanie się z tego statutowego obowiązku. Jednocześnie Przewodniczący Oddziałów są zobowiązani do podjęcia kroków statutowych w stosunku do tych Członków Towarzystwa, którzy mają zaległości.
Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Głównego PTK,

Prof. dr hab. med. Janina Stępińska
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego