Komunikat Prezesa PTK w sprawie konfliktu interesów

2012-04-03
Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, na Posiedzeniu w dniu 13 marca 2012, podjął uchwałę o zobowiązaniu wykładowców do ujawniania konfliktu interesów, na konferencjach i kongresach PTK. Wykładowcy zobowiązani są do deklaracji potencjalnego konfliktu interesów związanego z wygłaszanym wykładem. Deklaracja dotyczy: honorariów za udział w badaniach klinicznych, za prowadzone wykłady, udział w komitetach doradczych, posiadanych akcji, zatrudnienia/własności firmy farmaceutycznej/sprzętowej, w czasie 2 lat poprzedzających wykład. Obowiązkowa jest też deklaracja o braku potencjalnego konfliktu interesów. Dla ułatwienia, w załączeniu przesyłamy przezrocze w wersji polsko i anglojęzycznej. Przezrocze ma być wyświetlane przez 5-10 sekund.