Zasady mailingu poprzez system PTKCzłonkowie

2012-04-10
1. mailing do członków Sekcji/Oddziału mogą wykonywać:

a. osoby posiadające uprawnienia dostępu do bazy na poziomie Sekcji/Oddziału (Przewodniczący i osoby przez niego wskazane, po uzyskaniu dostępu do bazy nadanego przez ABI na wniosek Prezesa PTK)

b. administratorzy systemu PTKCzlonkowie (po uzyskaniu dostępu do bazy nadanego przez ABI na wniosek Prezesa PTK)

c. członkowie Zarządu Głównego (poprzez zlecenie tej czynności administratorom systemu PTKCzlonkowie)

2. mailing do wszystkich członków PTK mogą wykonywać:

a. administratorzy systemu PTKCzlonkowie (po uzyskaniu dostępu do bazy nadanego przez ABI na wniosek Prezesa PTK)

b. członkowie Zarządu Głównego (poprzez zlecenie tej czynności administratorom systemu PTKCzlonkowie)


Mailing może dotyczyć tylko kwestii związanych ze statutową działalnością PTK.