Komunikat ZG PTK o kandydacie na funkcję Prezesa-Elekta PTK w kadencji 2013-15

2013-06-27
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zdecydował o zgłoszeniu i poparciu kandydatury prof. Piotra Hoffmana na funkcję Prezesa-Elekta PTK w kadencji 2013-2015.
Prof. Piotr Hoffman od 2001 roku jest kierownikiem Kliniki Wad Wrodzonych Serca z Pracownią Echokardiograficzną w Instytucie Kardiologii w Aninie.
Przez ostatnie dwie kadencje był członkiem Zarządu Głównego PTK i pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Nauki i Grantów ZG PTK, w obecnej kadencji jest także Przewodniczącym Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK.
Pan Profesor jest uznanym ekspertem w dziedzinie echokardiografii, o ugruntowanej pozycji naukowej w Polsce i w Europie. Pełnił funkcję Przewodniczącego European Asoociation of Echocardiography Educational Committee, był członkiem grupy roboczej Grown-up Congenital Heart Disease ESC.
Prof. Piotr Hoffman jest nie tylko lekarzem i naukowcem, ale także powszechnie lubianym Kolegą; aktywnie i sumiennie pracuje na rzecz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prosimy o poparcie w wyborach kandydatury prof. Piotra Hoffmana na funkcję Prezesa-Elekta 2013-2015!

W imieniu Zarządu Głównego PTK,
Prof. Janina Stępińska
Prezes PTK