Komunikat Komisji Wyborczej o wyniku II ordynacji wyborczej

2013-09-13
Warszawa 06.08.2013

Protokół Komisji Wyborczej

W dniu 06.08.2013 r odbyło się w Warszawie w siedzibie PTK na ul. Stawki 3A spotkanie członków Komisji Wyborczej w składzie Dr hab. n med. Waldemar Bobkowski, prof. UM i dr hab. n med. Karina Wierzbowska-Drabik w celu sprawdzenia i odnotowania zgłoszeń Kandydatów, które napłynęły w związku z wyborami do Władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Komisja Wyborcza stwierdziła co następuje:

W drodze II trybu wyborczego wyłoniono czterech Kandydatów do Zarządu Głównego PTK którzy w wyniku głosowań na Walnych Zebraniach Sekcji i Asocjacji uzyskali łącznie największą liczbę głosów i tym samym wejdą w skład Zarządu Głównego w kadencji 2013-15.
Kandydatów wymieniono w kolejności alfabetycznej:

1. Dr hab. n med. Przemysław Mitkowski
2. Prof. dr hab. n med. Maria Olszowska
3. Prof. dr hab. n med. Edyta Płońska
4. Prof. dr hab. n med. Piotr Pruszczyk

Nazwiska pozostałych Kandydatów zostaną umieszczone na karcie do głosowania do Zarządu Głównego PTK celem poddania pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu PTK podczas Kongresu we Wrocławiu – wrzesień 2013.W imieniu Komisji Wyborczej:

Dr hab. med. Karina Wierzbowska-Drabik , Sekretarz KW
Prof. dr hab. med. Waldemar Bobkowski