Komunikat Komisji Wyborczej PTK w kadencji 2011-2013 z dnia 17.09.2013 r.

2013-09-18
Komunikat Komisji Wyborczej PTK w kadencji 2011-2013

W dniu 17.09.2013 r odbyło się w Warszawie w siedzibie PTK przy ulicy Stawki 3A spotkanie członków Komisji Wyborczej w składzie: Przewodniczący Komisji Wyborczej Prof. dr hab. n med. Ryszard Piotrowicz oraz Sekretarz dr hab. n med. Karina Wierzbowska-Drabik w celu sprawdzenia poprawności zgłoszeń kandydatów, które napłynęły w związku z wyborami do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-15.

Oprócz wymienionych w poprzednim Komunikacie czterech Kandydatów, wchodzących do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2013-2015 w wyniku uzyskania największej liczby głosów na Walnych Zebraniach Sekcji i Asocjacji (II tryb wyborczy) do Komisji Wyborczej wpłynęły dalsze zgłoszenia Kandydatów do struktur PTK, które zostaną poddane głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków PTK na Kongresie we Wrocławiu w dniu 26.09.2013 r.
Nazwiska Kandydatów wymieniono w kolejności alfabetycznej, obok podano struktury rekomendujące.

Kandydat na Prezesa-Elekta PTK

Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman- ustępujący Zarząd Główny PTK


Kandydaci do Zarządu Głównego PTK


Prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski-Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK


Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski- Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek- ustępujący Zarząd Główny PTK
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj- ustępujący Zarząd Główny PTK
Dr hab. n. med. Piotr Jankowski- ustępujący Zarząd Główny PTK
- Sekcja Prewencji i Epidemiologii
- Klub 30
- Sekcja Pielęgniarek i Techników Medycznych
- Sekcja Chorób Serca u Kobiet
- Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku
- Sekcja Kardiologii Sportowej
Prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz - Oddział Białostocki PTK
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski- Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon- Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej


Kandydaci do Komisji Rewizyjnej PTK

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz- Klub 30 PTK
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Musiał- Oddział Białostocki PTK
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński- Oddział Lubelski PTK


Kandydaci do Komisji Nagród PTK

Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski- Klub 30 PTK
Dr hab. n med. Karol Kamiński- Klub 30 PTK
- Oddział Białostocki PTK
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński- Oddział Lubelski PTK


Kandydat do Komisji Wyborczej PTK

Dr n med. Filip Szymański- Klub 30 PTKJednocześnie Komisja Wyborcza pragnie przekazać prośbę ustępującego Zarządu Głównego PTK o poparcie kandydatur Prof. Piotra Hoffmana na Prezesa-Elekta PTK oraz Prof. Andrzeja Bochenka, Prof. Andrzeja Budaja i Doc. Piotra Jankowskiego do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2013-2015. Zgłoszeni kandydaci z sukcesem pracują w ZG PTK obecnej kadencji a możliwość kontynuowania pracy w Zarządzie w nadchodzącej kadencji będzie gwarantem ciągłości podjętych przez obecne władze Towarzystwa działań.
W imieniu Komisji Wyborczej:

Prof. dr hab. n med. Ryszard Piotrowicz

dr hab. n med. Karina Wierzbowska-Drabik