Optymalny model kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji

2013-09-24
W 2012 r. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zainicjowało projekt zatytułowany "Optymalny model kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji", którego celem było opracowanie nowoczesnego, spójnego, obejmującego obszar całego kraju systemu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji w Polsce, dla pacjentów: po operacji kardiochirurgicznej, w tym szczególnie po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego, po ostrym zespole wieńcowym, po hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz po hospitalizacji z powodu stabilnej choroby niedokrwiennej serca, w tym po planowym zabiegu angioplastyki wieńcowej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączników.

Prof. Janina Stępińska
Prezes PTK