Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2013-10-02
Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z rąk prof. Michała Tendery odbiera
dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec.
W sesji prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK za najlepszą pracę z zakresu badań klinicznych uznano „Przezżylną ekstrakcję 2277 elektrod stałych
u 1339 pacjentów z użyciem systemów mechanicznych – efektywność i komplikacje” Andrzeja Kutarskiego. Laureatem nagrody za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych pt. „Wpływ bakteryjnego CpG DNA i oksydowanego cholesterolu na funkcje barierowe i właściwości immunomodelujące ludzkiego śródbłonka naczyniowego” został Maciej Chałubiński. Natomiast nagrodę za najlepszą pracę z zakresu prac studenckich otrzymał Arkadiusz Szkutnik. Badał on
czy gry wideo bez przemocy wpływają na parametry hemodynamiczne i równowagę autonomiczną
u młodych, zdrowych mężczyzn i kobiet. Natomiast wyróżnieniem uhonorowano Natalię Grychowską.