Pierwsza Polka w strukturach Nurse Fellowship ESC

2013-10-28


Pani Irena Bzukała z Krakowa to pierwsza Polka, która uzyskała tytuł Nurse Fellow of the European Society of Cardiology (NFESC). To szczególne wyróżnienie, gdyż przyznawane jest osobom o wyjątkowych osiągnięciach w zakresie opieki kardiologicznej.

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne powołując Stowarzyszenia Pielęgniarek chciało podkreślić znaczenie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w całym procesie leczenia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Głównym celem stowarzyszenia jest podnoszenie poziomu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami kardiologicznymi w Europie poprzez m.in. większą integrację i szerszą współpracę krajowych stowarzyszeń.

Kandydaci do tytułu Nurse Fellow muszą wykazać się minimum dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym, odpowiednimi kwalifikacjami oraz aktywnością w zakresie edukacyjnym, wydawniczym i naukowym.

Pani Irena Bzukała w 1978 r. ukończyła Liceum Medyczne w Krakowie i rozpoczęła pracę zawodową w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Dr Anki – obecnie Jana Pawła II, na Bloku Operacyjnym Oddziału Kardiochirurgii, asystując w jednych z pierwszych operacji na otwartym sercu przeprowadzanych w tym szpitalu. W latach 1989–1994 pracowała na Oddziale Pulmonologii, a od 1994 r. do chwili obecnej – na Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej kierowanym wówczas przez prof. dr hab. Wiesławę Piwowarską, a obecnie prof. UJ, dr hab. Jadwigę Nessler. Przygodę z kardiologią rozpoczynała w Pracowni Elektrofizjologii ucząc się diagnostyki zaburzeń rytmu serca, a następnie w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Omdleń Kliniki, biorąc udział w diagnostyce omdleń i zasłabnięć. Znajduje dużo satysfakcji w pracy z pacjentami oferując im edukację i wsparcie. Bierze czynny udział w badaniach naukowych, realizacji programów i grantów (CMUJ NCN), jak i międzynarodowych programach badawczych. Jest współautorem wielu doniesień prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących głownie diagnostyki i leczenia omdleń oraz zaburzeń rytmu serca. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach szkoleniowych. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dla pielęgniarek.