Unieważnienie konkursu na organizację konferencji SPiE PTK

2014-01-17

W związku z ogłoszonym w dn. 10 XII 2013 r. konkursem ofert na organizację Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK "Kardiologia Prewencyjna 2014" uprzejmie informujemy, że komisja oceniająca oferty zdecydowała o niewybraniu żadnej oferty.Komitet Organizacyjny Konferencji