O co pytają pacjenci po zawale serca?

2014-06-05

Szanowni Państwo,

obecna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przebiega pod hasłem „Chory po zawale serca”. Dzięki postępowi farmakoterapii i kardiologii interwencyjnej możliwe jest skuteczne leczenie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Aby utrzymać korzystne efekty leczenia szpitalnego niezbędna jest poprawa opieki ambulatoryjnej. Jednym z kroków na drodze ku realizacji tego celu jest edukacja pacjentów.

Zarząd Główny PTK uruchomił prace nad projektem „Portalu dla Pacjentów po Zawale Serca”, który jest kolejnym etapem rozwoju Multimedialnej Platformy Edukacyjnej. Naszym celem jest stworzenie współczesnej platformy informacyjnej dla pacjentów po zawale serca, która umożliwi im szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji i znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

W naszej opinii sukces tego przedsięwzięcia zależy od sposobu przekazania wiedzy. Naszym zamierzeniem jest zbudowanie „Portalu dla Pacjentów po Zawale Serca” jako multimedialnego poradnika zawierającego wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania i problemy naszych chorych. Do jego tworzenia zaprosiliśmy najwybitniejszych polskich ekspertów. 

Zachęcamy wszystkich Państwa do współpracy przy tworzeniu „Portalu dla Pacjentów po Zawale Serca”Prosimy o przesyłanie pytań, które nurtują Państwa pacjentów i które często słyszycie od nich i ich bliskich w swojej codziennej praktyce. Będziemy również wdzięczni za informacje do jakich źródeł wiedzy odsyłacie Państwo swoich pacjentów. 

Takie informacje pomogą nam stworzyć platformę, z której nasi pacjenci będą czerpać rzetelną wiedzę, co bez wątpienia przełoży się wyniki leczenia i co stanowi naszą misję.

Liczymy na Państwa zaangażowanie. Przykładowe pytania od pacjentów i ich bliskich prosimy przesyłać na adres e-mail: portaldlapacjentow@ptkardio.pl do 9 czerwca b.r.