EACPR: Polska krajem miesiąca – raport na temat prewencji chorób sercowo-naczyniowych

2014-07-07

Co dwa miesiące EACPR (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation) publikuje raporty i analizy na temat prewencji chorób sercowo-naczyniowych z różnych krajów Europy.


Głównym celem tej inicjatywy jest ułatwienie implementacji prewencji chorób sercowo-naczyniowych poprzez prezentowanie danych z poszczególnych krajów będących członkami ESC i wspólną dyskusję problemów z zakresu kardiologii prewencyjnej.


Inicjatywie tej przewodzi prof. Joep Perk.


Na stronie internetowej ESC escardio.org prezentowany jest raport z Polski opracowany przez koordynatora prof. Piotra Jankowskiego. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.