Prof. Janina Stępińska w Zarządzie ACCA ESC

2014-10-28
Szanowni Państwo,

Na tegorocznym Kongresie Asocjacji Intensywnej Opieki Kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ACCA ESC) w Genewie, ogłoszono wyniki wyborów do Zarządu Asocjacji.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że wśród wybranych znalazła się prof. Janina Stępińska, Past Prezes PTK.

Asocjacja Intensywnej Opieki Kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ACCA ESC) liczy ponad 5000 członków. Członkostwo w tej Asocjacji jest darmowe dla wszystkich przedstawicieli środowiska medycznego bezpośrednio zaangażowanych w intensywną opiekę kardiologiczną.

Struktura Zarządu ACCA w kadencji na lata 2014-2016 znajduje się na stronie http://www.escardio.org/communities/ACCA/about/Pages/board.aspx

W planach prof. Janiny Stępińskiej jest m.in. działalność naukowa i edukacyjna związana z intensywną terapią kardiologiczną w Europie, a także dalsze prace nad rozwojem intensywnej terapii kardiologicznej w Polsce. Będzie ściśle współpracowała z Sekcją Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK. Bardzo liczy na członkostwo w ACCA wielu polskich kardiologów, szczególnie będzie zachęcała do współpracy młode pokolenie kardiologów.

Prof. Stępińska włączy się również w prace Zarządu ACCA dotyczące opracowania standardów funkcjonowania intensywnej terapii kardiologicznej w Europie.

Pani Profesor Janinie Stępińskiej serdecznie gratulujemy !

Prof. Zbigniew Kalarus
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego