Rejs ku Innowacjom - Ogólnopolski rejs polskich kardiologów i kardiochirurgów na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC); Amsterdam, 23.08 – Londyn, 02.09.2015

2015-04-29
Rejs ku Innowacjom
Ogólnopolski rejs polskich kardiologów i kardiochirurgów
na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)
Amsterdam, 23.08 – Londyn, 02.09.2015


Data i miejsce rozpoczęcia Rejsu: 23 sierpnia 2015, Amsterdam

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z radością informujemy, że zgodnie z obietnicą daną po bardzo dobrze przyjętym i mile wspominanym „Rejsie dla Serca”, przygotowujemy się do naszego kolejnego ogólnopolskiego kardio-rejsu na kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który w tym roku odbędzie się w Londynie, w dniach 29.08-02.09.2015 roku.

Tegoroczny rejs odbywać się będzie pod hasłem „Rejs ku Innowacjom”. Chcemy w ten symboliczny sposób pokazać siłę nowoczesnej polskiej nauki, medycyny sercowo-naczyniowej, podkreślić nasze osiągnięcia i działania na rzecz rozwoju innowacyjności w Europie, polską myśl innowacyjną.

Zapraszamy Państwa do udziału! Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres rejsdlaserca@sccs.pl. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10.05. Lista uczestników zostanie potwierdzona 20.05.2015.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (90), nie wszystkie zgłoszenia zostaną przyjęte. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto, pierwszeństwo będą miały osoby o udokumentowanym działaniu i osiągnięciach w zakresie promocji i rozwoju innowacji w polskiej nauce i medycynie.


Szanowni Państwo,

Rejs ku Innowacjom rozpocznie się 23 sierpnia w Amsterdamie – miejscu, w którym zakończyliśmy naszą podróż - nasz Rejs dla Serca w roku 2013. Popłyniemy do Londynu największym i najpiękniejszym polskim żaglowcem – fregacie „Darze Młodzieży”, z załogą 90 lekarzy i naukowców z całej Polski, planując zatrzymanie się po drodze w urokliwych starych portach w Den Helder (północna Holandia) oraz w Ipswich (wschodnia Anglia), jednym z najstarszych angielskich miast. Planowany termin dopłynięcia do Londynu – 28.08., wymustrowania z Daru Młodzieży – 02.09.2015.

Całkowita kwota Rejsu to 2500 złotych (płatność w dwóch ratach: I – do 15 czerwca, II – do 15.07).

Celem tej inicjatywy jest pomoc utalentowanym kardiologom, kardiochirurgom, kardioanestezjologom i innym badaczom chorób serca z całej Polski w dotarciu na najbardziej prestiżowy i największy kongres kardiologiczny w Europie, poświęcony chorobom serca, naczyń i płuc, a także badaniom podstawowym i klinicznym w tym zakresie.

Rejs ku Innowacjom ma na celu:
  1. Popularyzację idei promocji zdrowia, profilaktyki oraz postaw prozdrowotnych w społeczeństwie jako bardzo skutecznej metody redukującej liczbę zachorowań na schorzenia serca, płuc i naczyń.
  2. Danie realnej szansy lekarzom, zwłaszcza tym młodszym, dotarcia w tańszy, ale i niezwykle atrakcyjny sposób na Kongres ESC w Londynie (niższe niż tradycyjne łączne koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia związane z Kongresem i pobytem w Londynie w czasie trwania obrad Kongresu).
  3. Pokazanie silnej polskiej innowacyjnej medycyny w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, angiologii – z aktywnym udziałem w Kongresie - najważniejszym spotkaniu z liderami i ekspertami światowej i europejskiej kardiologii i kardiochirurgii.
  4. Integrację polskiego środowiska kardiologicznego i kardiochirurgicznego - dlatego do udziału w rejsie zaproszeni zostaną lekarze z całej Polski: Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Poznania, Katowic, Piły, Gdańska, Bydgoszczy, Włocławka, Szczecina, Lublina, Łodzi, Białegostoku, Rzeszowa, Opola, Zabrza i innych większych i mniejszych ośrodków.
  5. Pokazanie podczas pobytu w Londynie zamiłowania Polaków do żeglarstwa; najpiękniejszy i największy polski żaglowiec „Dar Młodzieży” będzie cumować w prestiżowym miejscu w Londynie, stanowiąc dobrą wizytówkę Polski i Polaków, będzie miejscem spotkania z wybitnymi polskimi żeglarzami i wychowawcami wielu pokoleń żeglarzy, kapitanami: Adamem Jasserem, Henrykiem Śniegockim – Rektorem ds. Morskich Akademii Morskiej w Gdyni.
  6. Zwiększenie widocznej aktywności młodego polskiego środowiska kardiologicznego w zakresie prewencji i profilaktyki chorób serca i naczyń.
  7. Prezentację w formie wystawy na pokładzie Daru Młodzieży.


Jesteśmy przekonani, że ta wspólna kolejna inicjatywa dobrze przysłuży się promocji nowoczesnej polskiej medycyny i jednocześnie pokaże rozwijające się nowe możliwości polskiego przemysłu farmaceutycznego i biomedycznego.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Inicjatorów i Gospodarzy,

 Prof. dr hab. med.
Witold Rużyłło
Dyrektor
Instytutu Kardiologii w Warszawie
 Prof. dr hab. med.
Marian Zembala
Dyrektor
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 Prof. dr hab. med.
Jacek Różański
Prezes
Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów