Komunikat PTK

2015-05-12
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne uprzejmie informuje, że z przyczyn proceduralnych anuluje konkurs na organizację cyklu konferencji "KardioTop 2015" w podanym w Zapytaniu ofertowym terminie.

Dziękujemy wszystkim firmom, które wyraziły zainteresowanie współpracą z PTK i złożyły oferty.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej PTK i startowania w kolejnych konkursach na organizację wydarzeń naukowych naszego Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Zbigniew Kalarus
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego