Komunikat Komisji Wyborczej

2015-08-19
Sprawozdanie ze spotkania Komisji Wyborczej

W dniu 18.08.2015 r. odbyło się w Warszawie w siedzibie PTK na ul. Stawki 3A spotkanie członków Komisji Wyborczej w składzie:

Dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik – Przewodnicząca Komisji oraz

Dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk – Sekretarz Komisji

w celu sprawdzenia i odnotowania zgłoszeń Kandydatów, które napłynęły w związku z wyborami do Władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Komisja Wyborcza stwierdziła co następuje:

Do dnia 18.08.2015 do siedziby Komisji Wyborczej wpłynęły zgłoszenia następujących kandydatów spełniających warunki formalne wg Statutu PTK:

Na Prezesa-Elekta w kadencji 2015-2017

 1. Prof. Piotr Ponikowski

Do Zarządu Głównego – w porządku alfabetycznym


 1. Prof. Rafał Baranowski
 2. Prof. Robert Gil
 3. Doc. Marcin Grabowski
 4. Prof. Jarosław Kaźmierczak
 5. Prof. Magdalena Kostkiewicz
 6. Prof. Przemysław Mitkowski
 7. Prof. Jadwiga Moll
 8. Prof. Jadwiga Nessler
 9. Prof. Andrzej Pająk
 10. Prof. Piotr Pruszczyk
 11. Prof. Bożena Sobkowicz
 12. Doc. Lidia Tomkiewicz-Pająk
 13. Prof. Beata Wożakowska-Kapłon

Do Komisji Rewizyjnej

 1. Prof. Andrzej Ochała
 2. Prof. Andrzej Wysokiński

Do Komisji Nagród


 1. Prof. Maciej Lesiak


Z uwagi na stwierdzone w niektórych zgłoszeniach braki, w drodze korespondencji mailowej poproszono o uzupełnienie brakujących dokumentów do 09.09.2015 r.

Sekretarz Komisji WyboreczejPrzewodniczący Komisji Wyborczej


Anna Tomaszuk-KazberukKarina Wierzbowska-Drabik