Komunikat Komisji Wyborczej z dn. 17.09.2015 r.

2015-09-18
W dniu 17.09.2015 r. w siedzibie PTK na ulicy Stawki 3A w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Wyborczej w składzie: Przewodniczący – dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik i Sekretarz – dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk w celu sprawdzenia poprawności i odnotowania kolejnych zgłoszeń Kandydatów do Struktur PTK.

Dokonano przeliczenia oddanych głosów i wyłonienia w drodze trybu II wyborczego czterech Kandydatów do Zarządu Głównego PTK, którzy w wyniku głosowania na Walnych Zebraniach Sekcji i Asocjacji uzyskali łącznie największą liczbę głosów i tym samym wejdą w skład Zarządu Głównego w kadencji 2015-17.

Ustalono listę Kandydatów wchodzących do Zarządu Głównego:

  1. Dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
  2. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
  3. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
  4. Prof. dr hab. n. med. Robert Gil


Komisja przygotowała także listę kandydatur do struktur PTK, które zostaną poddane głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu PTK we Wrocławiu w dniu 1.10.2015 r.

Kandydat na Prezesa-Elekta PTK
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski

Kandydaci do Zarządu Głównego PTK
Prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
Dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Prof. dr hab. n. med. Michał Marek Krejca
Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz
Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej PTK
Dr n. med. Maciej Haberka
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Kandydaci do Komisji Nagród PTK
Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Kandydaci do Komisji Wyborczej PTK
Dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

W imieniu Komisji Wyborczej PTK serdecznie zachęcamy do udziału w Wyborach do Władz PTK na Walnym Zgromadzeniu PTK we Wrocławiu.

Sekretarz KW PTKPrzewodniczący KW PTK


Dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-KazberukDr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik