Sprawozdanie z uroczystej inauguracji XIX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – 1.10.2015

2015-10-06
1 października, w czwartkowe popołudnie w sali Wrocław odbyła się uroczysta inauguracja XIX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członkowie Komitetu Organizacyjnego, prof. Waldemar Banasiak, prof. Piotr Ponikowski, prof. Ewa A. Jankowska, dr Robert Zymliński, powitali przybyłych na uroczystość Gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Minister Zdrowia, prof. Marian Zembala, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej prof. Jacek Białkowski, metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Na uroczystość przybył także prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który wręczył prof. Piotrowi Ponikowskiemu medal „Zasłużony dla Wrocławia”. Z gości zagranicznych na uroczystość przybył prof. Karl-Heinz Kuck oraz prof. Nazzareno Galie, który został Członkiem Honorowym PTK.
Profesor Zbigniew Kalarus, ustępujący prezes PTK, dokonał podsumowania swojej kadencji, powiedział o najważniejszych osiągnieciach, wśród których znalazły się m.in. rozwój Multimedialnej Platformy Edukacyjnej, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Multimedialny Serwis Naukowy PTK, portale edukacyjne dla pacjentów po zawale oraz z migotaniem przedsionków oraz Grant Eureka dla młodych wybitnych naukowców, a następnie przekazał pałeczkę prof. Piotrowi Hoffmanowi. „To ważny moment, który będę długo wspominał. Pałeczka jest lekka, ale jej ciężar ogromny” – powiedział nowy prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przedstawił także swój program na następne dwa lata kadencji. Hasło, które będzie przyświecało działaniom to: Obrazowanie serca i naczyń – rozpoznanie, monitorowanie, rokowanie. Profesor Hoffman zapowiedział także m.in. przeprowadzenie kampanii społecznej Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli, mającą na celu walkę z otyłością u dzieci, rozwój platform edukacyjnych dla lekarzy
i pacjentów, a także wspieranie i promocję przedstawicieli polskiej kardiologii chcących aktywne pracować w strukturach ESC.

W trakcie wystąpienia zostały także zaprezentowane wyniki wyborów w kadencji 2015-2017.Następnie przyszła pora na docenienie dorobku członków PTK i wręczanie nagród.
• Nagroda Prezesów PTK została przyznana prof. Karolowi Kamińskiemu.
• Nagrodę Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK im. Prof. Stefana Rywika odebrał prof. Witold Zatoński
• Nagroda Sekcji „Chorób Serca u Kobiet” PTK otrzymała prof. Kalina Kawecka-Jaszcz
• Nagroda Naukowa roku 2014 dla zespołu: dr hab. n. med. Michał Ciurzyński, dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec, prof. Piotr Pruszczyk
• Nagroda za Publikację w roku 2014 otrzymali: prof. Ewa Jankowska, prof. Mariusz Gąsior, prof. Katarzyna Mizia-Stec, dr Piotr Rozentryt, prof. Michał Tendera
Nagrody za najlepsze prace oryginalne otrzymali: w dziedzinie nauki podstawowe – Magdalena Stugiewicz, w dziedzinie nauki kliniczne – prof. Mariusz Gąsior, za najlepszą pracę plakatową – dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski, a nagrodę za pracę studencką odebrali Sandra Zyzak, Łukasz Krewko.
Po licznych nagrodach przyszedł czas na odznaczenia. Do Klubu 30 dołączyło jedenastu młodych, wybitnych naukowców, którzy z rąk nowego przewodniczącego – dra hab. Pawła Burchardta otrzymali odznaki.
Medyczną ucztę zakończył akcent artystyczny – na scenę wkroczył prof. Piotr Kielan, który wręczył nagrody laureatom konkursu „Kardiologia jest sztuką”.

Po uroczystej inauguracji XIX Międzynarodowego Kongresu PTK odbyła się sesja specjalna Prezesa PTK i Konsultantów Krajowych, i Przewodniczącego KNK – z udziałem Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembali: Kardiologia w Polsce w latach 2015-2020, czego powinniśmy oczekiwać i co powinniśmy zrobić? Sesja Prezesa PTK i Konsultantów Krajowych, i Przewodniczącego KNK. W panelu dyskusyjnym obok Ministra Zdrowia wzięli udział prof. Dariusz Dudek, prof. Jarosław Kaźmierczak, prof. Adam Witkowski, prof. Tomasz Zdrojewski, prof. Piotr Hoffman, prof. Grzegorz Opolski oraz prof. Zbigniew Kalarus.
Sesję swoim wystąpieniem rozpoczął prof. Dariusz Dudek, który w przygotowanej prezentacji pokazał konkretne dane ekonomiczne i statystyczne dotyczące procedury medycznej TAVI
w Polsce w porównaniu do innych krajów europejskich, przedstawił zapotrzebowanie na zabiegi TAVI w kolejnych latach i proponowaną mapę drogową dla zwiększenia ilości zabiegów TAVI do roku 2019-20, a także przedstawił działania podejmowane w ramach kampanii Stawka to Życie. Zastawka to Życie oraz ich rezultaty.
Na koniec sesji głos zabrał Minister Zdrowia, prof. Marian Zembala, który stanowczo podkreślił, że obecnie bardzo ważne jest zwiększenie małoinwazyjnych technologii
w leczeniu, do których należy również TAVI. Pan Minister odniósł się również w kilku słowach do kampanii, wyrażając swoją opinię i konstruktywną krytykę, udowodniwszy w ten sposób, że kampania jest mu doskonale znana. Co najważniejsze Minister na forum oświadczył,
iż w 2016 roku liczba zabiegów TAVI zwiększy się o 100 w porównaniu z rokiem 2015.