Oferta na organizację Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2015-10-08
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informuję, że powstał dokument “Oferta na organizację Kongresu PTK”, który przedstawia wymagania jakim musi sprostać potencjalny organizator tego wydarzenia i proponowane przez niego centrum kongresowe.
Zapraszamy Ośrodki do złożenia ofert, w Biurze PTK, na organizację XXI Międzynarodowego Kongresu PTK, który odbędzie się w 2017 r.

Termin składania ofert upływa 30.11.2015.


Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Głównego PTK,
Prof. dr hab. med. Piotr Hoffman
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego