Z głębokim smutkiem żegnamy Prof. dr. hab. n. med. Franciszka Walczaka

2015-12-02
Z głębokim smutkiem żegnamy Prof. dr hab. n. med. Franciszka Walczaka<br />
 <br />
Nestora polskich elektrofizjologów,<br />
<br />
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,<br />
<br />
Nauczyciela i Wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.

Z głębokim smutkiem żegnamy
Prof. dr. hab. n. med. Franciszka Walczaka
Nestora polskich elektrofizjologów,
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Nauczyciela i Wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.


Jego wybitna działalność kliniczna i naukowa przyczyniła się do rozwoju metod diagnostyki i leczenia arytmii w Polsce. Jako jeden z pierwszych na świeci wykonał ablację ogniskowego migotania przedsionków (1996), a później ablację polimorficznego częstoskurczu komorowego u pacjentów po zawale serca, oraz katecholaminergicznego częstoskurczu komorowego (2002 i 2005).
Był koneserem malarstwa i miłośnikiem Tatr.

Cześć Jego pamięci !

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne