Rozstrzygnięcie konkursu Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK

2016-02-22
Z prawdziwą przyjemnością informuję o rozstrzygnięciu konkursu na realizację multimedialnego kursu edukacyjnego pt. "Prewencja pierwotna i wtórna w chorobach układu sercowo-naczyniowego". Komisja Konkursowa wybrała projekt zespołu Autorów zgłoszony przez Prof. Piotra Jankowskiego z I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Liderowi oraz wszystkim współautorom projektu serdecznie gratuluję. Kurs zostanie opublikowany na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za cztery miesiące.

Prof. Jarosław Drożdż,
Przewodniczący Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK