Zaproszenie dla firm do przystąpienia do Sojuszu na Rzecz Zdrowego Serca

2016-02-25
Zaproszenie dla firm
chcących przystąpić do Sojuszu na Rzecz Zdrowego Serca i wsparcia kampanii społecznej dedykowanej profilaktyce pierwotnej wdrażanej już w okresie dziecięcymKampania – zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność wczesnej troski o własne zdrowie, możliwość prewencji chorób sercowo-naczyniowych już na wczesnym etapie życia. Dedykowana jest rodzinom i jej zadaniem jest budowanie świadomości wartości zdrowia.
Choroby układu krążenia wciąż są najpoważniejszym zagrożeniem zdrowia Polaków. W perspektywie najbliższych 30 lat zagrożenie to wzrośnie z powodu niezdrowego stylu życia dzieci i młodzieży w Polsce - nieprawidłowej diety, małej aktywności fizycznej oraz palenia papierosów i picia napojów alkoholowych. Nawyki te są przyczyną epidemii otyłości wśród dzieci i młodzieży i już zagrażają zwiększeniem częstości występowania nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii i cukrzycy, a przede wszystkim chorób serca i naczyń. Uważamy, że energiczne działania podjęte w najbliższym czasie mogą w znaczącym stopniu uchronić polskie społeczeństwo przed zagrażającą, w perspektywie najbliższych trzydziestu lat epidemią chorób układu krążenia. Warunkiem powodzenia jest skierowanie działań profilaktycznych na dzieci i młodzież.

Zainteresowane firmy zapraszam na spotkanie w dniu 22.03.2016 o godzinie 12.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Warszawa, ul. Stawki 3A lok.1), po uprzednim potwierdzeniu przybycia u Dyrektor Biura, p. Beaty Lewandowskiej (beatal@ptkardio.pl ). Spotkanie będzie poświęcone omówieniu celów Kampanii oraz sposobów jej realizacji.

Serdecznie pozdrawiam,

Prof. Piotr Hoffman
Prezes
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego