Grant dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2016

2016-03-01
Koleżanki i Koledzy,
Młodzi Naukowcy,

W imieniu Klubu 30 i Komisji Nauki i Grantów ZG PTK zapraszamy do składania
aplikacji na „Grant dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego 2016”.

Regulamin Grantu w załączniku 1.
Formularz wniosku - załącznik 2.

Zapraszamy,

Prof. Rafał Baranowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK