Komunikat o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTK 27.05.2016 w Jachrance

2016-04-05
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie w Jachrance w dniu 27 maja 2016 r. w miejscu obrad 79. Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego/ VIII Konferencji „Kardiologii Polskiej”

Hotel Warszawianka w Jachrance


I termin godz. 12:50
II termin godz. 19:00


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
3. Przyjęcie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK we Wrocławiu w dniu 1 października 2015
4. Głosowanie nad nadaniem Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2016
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2015 i podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia zysku:
- Prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
- Prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK nt. sprawozdania
finansowego PTK;
- Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK;
- Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku.
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK