Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK

2016-05-04
Komisja Nauki i Grantów ZG PTK uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyjazdu na Kongres ESC 2016 w Rzymie dla pierwszych autorów przyjętych prac oryginalnych. Wysokość refundacji – do 6000 PLN, ostateczna kwota zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszeń.
Deadline zgłaszania wniosków upływa 1 czerwca br.
Wnioski prosimy przesyłać na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

Załączniki:

1. Regulamin grantów wyjazdowych
2. Załącznik nr 1
3. Wniosek o przyznanie dofinansowania na wyjazd na konferencje z listy głównej PTK