Granty wyjazdowe PTK - zasady opodatkowania zgodnie z wyrokiem NSA

2016-06-10
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu Komisji Nauki i Grantów ZG PTK w sprawie możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyjazdu na Kongres ESC 2016 w Rzymie dla pierwszych autorów przyjętych prac oryginalnych, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne informuje, że zmieniły się zasady opodatkowania refundowanych kwot na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiana spowodowana jest otrzymanym przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2016 r.

W uzasadnieniu NSA stwierdził, że opłata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest należnością za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, objętą zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że obowiązkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie wystawienie PIT-8C na wielkość zrefundowanej opłaty rejestracyjnej, a obowiązkiem grantobiorcy będzie opodatkowanie tej należności w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pełna treść wyroku wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączniku.