Decyzja o przyznaniu grantów wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Rzym 27 – 31.08.2016 r.

2016-06-15
Komisja Nauki i Grantów ZG PTK podjęła decyzję o przyznaniu grantów wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Rzymie w dniach 27-31.08.16,
następującym członkom Towarzystwa:

1. Bęćkowski Michał (Warszawa)
2. Bryniarski Leszek (Kraków)
3. Bzukała Irena (Kraków)
4. Chyczko Tomasz (Warszawa)
5. Cieślik-Guerra Urszula (Łódź)
6. Drozd Marcin (Wrocław)
7. Durak Monika (Kraków)
8. Filipiak-Strzelecka Dominika (Łódź)
9. Hawranek Michał (Zabrze)
10. Imiela Tomasz (Warszawa)
11. Kodziszewska Katarzyna (Warszawa)
12. Komar Monika (Kraków)
13. Kosmala Wojciech (Wrocław)
14. Lisowska Anna (Białystok)
15. Migaj Jacek (Poznań)
16. Miśkowiec Dawid (Łódź)
17. Młynarska Agnieszka (Katowice)
18. Nadrowski Paweł (Katowice)
19. Niewiński Piotr (Wrocław)
20. Olszewski Robert (Warszawa)
21. Owsiak Michał (Kraków)
22. Piwoński Jerzy (Warszawa)
23. Płatek Anna (Warszawa)
24. Pyka Łukasz (Zabrze)
25. Rojek Aleksandra (Wrocław)
26. Rudziński Piotr (Warszawa)
27. Sablik Zbigniew (Łódź)
28. Sławek Dariusz (Łódź)
29. Sobczak Maria (Łódź)
30. Sokolski Mateusz (Wrocław)
31. Stępniewski Jakub (Kraków)
32. Tkaczyszyn Michał (Wrocław)
33. Tubek Stanisław (Wrocław)
34. Wieczorek Joanna (Katowice)
35. Wierzbowska-Drabik Karina (Łódź)
36. Wolny Rafał (Warszawa)
37. Wybraniec Michał (Katowice)
38. Zatorska Karina (Warszawa)

Rozliczenie grantu prosimy przysyłać do Głównego Księgowego PTK w terminie do
1 miesiąca od zakończenia Kongresu ESC.


Przypominamy, że Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 r. stwierdził, że opłata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest należnością za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, objętą zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że obowiązkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie wystawienie PIT-8C na wielkość zrefundowanej opłaty rejestracyjnej, a obowiązkiem grantobiorcy będzie opodatkowanie tej należności w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pełna treść wyroku wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączniku.

Prof. Rafał Baranowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK