Komunikat w sprawie organizacji Kongresu PTK w 2018 r. - przedłużony termin składania ofert

2016-11-02
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy Ośrodki kardiologiczne do złożenia ofert, w Biurze PTK, na organizację XXII Międzynarodowego Kongresu PTK, który odbędzie się w 2018 r.
Załączamy przewodnik oferenta, który przedstawia wymagania jakim musi sprostać potencjalny organizator tego wydarzenia i proponowane przez niego centrum kongresowe.

Termin składania ofert upływa 30.11.2016.Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Głównego PTK,
Prof. dr hab. med. Piotr Hoffman
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego