Ruszyła kampania edukacyjna PTK „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI”

2016-09-06
6 września została zainaugurowana kampania edukacyjna „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI”, której inicjatorem i organizatorem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

„ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI” to ogólnopolska kampania edukacyjna na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i zagrożeń z nimi związanych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kampania jest zaproszeniem dla społeczeństwa do podejmowania systematycznie aktywności fizycznej, wypracowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz eliminacji szkodliwych zachowań, które w przyszłości pozwolą uniknąć chorób układu krążenia i ich poważnych konsekwencji. Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwracają uwagę na znaczenie interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwalaniu zdrowego stylu życia, tj. podnoszeniu świadomości dorosłych Polaków na temat wpływu zachowań prozdrowotnych na edukację młodego pokolenia, ale również promowaniu postaw nakierowanych na umocnienie i polepszenie jakości zdrowia, gdzie wzór do naśladowania mogą stanowić dobrze wyedukowana młodzież i dzieci.

Ważnym elementem kampanii „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI” jest APEL POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO, który jest inicjatywą wzywającą wszystkich obywateli do aktywnego włączenia się w działania na rzecz profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego oraz powszechnej edukacji na temat zagrożeń tymi chorobami, tak aby w przyszłości zredukować liczbę zawałów serca i udarów mózgu. Dokument stawia diagnozę czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz prognozę skali konsekwencji, jakie mogą wystąpić jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania zapobiegawcze. Zaproszeni do podpisania się pod APELEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO są wszyscy chętni, którym kondycja serc przyszłych pokoleń Polaków nie pozostaje obojętna, a w sposób szczególny: posłowie, senatorowie, prezydenci miast, osoby związane z kształtowaniem polityki zdrowotnej, członkowie parlamentarnych komisji zdrowia oraz reprezentanci wydziałów zdrowia urzędów miast, członkowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, lekarze i pielęgniarki, nauczyciele oraz dziennikarze. Po zakończeniu kampanii „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI” Apel ze wszystkimi podpisami zostanie oficjalnie przekazany do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ambasadorką kampanii „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI” jest Magda Steczkowska - wokalistka i autorka tekstów, a prywatnie żona i matka trzech córek, która promuje ideę budowania świadomości społecznej na temat wartości zdrowia i jego profilaktyki.

Specjalnie na potrzeby Kampanii powstał hymn wraz z teledyskiem, zatytułowany „Niech Cię polubi Twoje serce”. Śpiewana przez Ambasadorkę piosenka stanowi artystyczną zachętę dla dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego i aktywnego trybu życia. Autorem tekstu jest Marek Dutkiewicz, zaś od strony muzycznej nad produkcją utworu czuwał Filip Siejka.

Teledysk z hymnem można obejrzeć na profilu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w serwisie Facebook.
Partnerem kampanii „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI” jest firma Servier Polska, organizator XIV ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „SERVIER DLA SERCA”.