Zapytanie ofertowe na obsługę PR dla Sekcji Rytmu Serca PTK.

2016-09-08
KONKURS OFERT


Na działania medialne, omawiające probelmatykę zaburzeń rytmu serca i ich leczenia.


Zakres działań:

1. Współpraca w zakresie strategii komunikacji i przygotowanie harmonogramu działań na każdy miesiąc oraz bieżące reagowanie na aktualną sytuację.

2. Opracowanie strategii działań wspierających SRS (m.in współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, innymi ważnymi podmiotami dla SRS).

3. Przeprowadzanie wywiadów z kluczowymi dla SRS osobami, spisywanie ich, tworzenie informacji prasowych (news) oraz artykułów prasowych na potrzeby mediów oraz kanałów SRS (strona www oraz profil na FB) – konieczne określenie liczby wywiadów tworzących podstawę informacyjną dla publikacji.

4. Promocję w mediach – współpraca z dziennikarzami (prasa, radio, TV, Internet)

5. Organizacja pr­owa konferencji prasowych w ilości wybranej przez zleceniodawcę. 


6. Przygotowywanie komunikatów informacyjno­promocyjnych dla partnerów oraz na potrzeby publikacji internetowych i prasowych.

7. Przygotowanie podsumowań, raportów z działań, ofert partnerskich i sponsorskich dla projektów medialnych, które mogą być realizowane przez SRS (np. na kampanię społeczną).

8. Prowadzenie biura prasowego SRS i rzecznictwo prasowe (w zależności od potrzeb).

9. Obsługę w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube).

10. Przygotowanie koncepcji sesji zdjęciowych na potrzeby materiałów prasowych (kluczowe osoby, zabiegi).

11. Doradztwo wizerunkowe.

12. Wsparcie PR wydarzeń istotnych dla SRS PTK wydarzeń naukowych.

Konieczna dyspozycyjność telefoniczna i mailowa dla dziennikarzy

Czas umowy: od 1.10.2016 do 30.05.2017

Oferty pisemne (zawierające deklarację współpracy w ww. zakresach, doświadczenie oraz ew. Wyniki w zakresie działań medialnych) prosimy składać na adres:
I Klinika Kardiologii – Sekretariat (z dopiskiem „Konkurs ofert SRS PTK”)
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. Skłodowskiej 9,
44-100 Zabrze

Termin składania ofert: 20.09.2016