Komunikat o Konkursie o Nagrodę Fundacji Kościuszkowskiej

2016-11-02
FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA

OGŁASZA KONKURS NA NAJLEPSZĄ ORYGINALNĄ PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ Z ZAKRESU MEDYCYNY KLINICZNEJ

NAGRODA WYNOSI IO.OOO USD


Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation, Inc.) informuje, że w roku 2017 zostanie przyznana po raz trzeci Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich w wysokości 10,000 USD za najwybitniejszą oryginalną pracę z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2015-2016). O nagrodę ubiegać się mogą autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski. Nagroda może być przyznana również za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w zagranicznym ośrodku naukowym.

Termin przesyłania zgłoszeń: 10 marca 2017

Więcej informacji o Fundacji i możliwości wsparcia jej działań na stronie:
www.thekf.org

Informacje o nagrodzie na stronie:
www.thekf.org/poland
email: warsaw@thekf.org