Czas podsumowań

2016-12-20
Szanowni Państwo,

napraszamy do krótkiego podsumowania jednego z ważniejszych wydarzeń w życiu naszego Towarzystwa – Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tradycyjnie już uczestnikom towarzyszyła kamera PTK TV, a nasi eksperci na gorąco komentowali najważniejsze doniesienia z Rzymu. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do przypomnienia sobie najważniejszych relacji z tego wydarzenia:

• Prof. Krzysztof Narkiewicz, Nadciśnienie tętnicze

• Prof. Piotr Pruszczyk, Migotanie przedsionków
Prof. Zbigniew Kalarus, Czynnościowa niedomykalność mitralna u chorych z niewydolnością serca
Prof. Piotr Hoffman, Obrazowanie oraz wady zastawkowe
• Doc. Marcin Grabowski, Nowości z ESC z Rzymu w zakresie elektroterapii
• Doc. Przemysław Mitkowski, Czy można bezkrytycznie przyjmować wnioski z badań z elektroterapii?

Podczas tego kongresu pierwszy raz pokusiliśmy się także o zamieszczanie doniesień naukowych z Rzymu na Twitterze. Przypominamy kilka z nich:

Już współczesne smartfony pozwalają rozpoznać migotanie bez konieczności dodatkowego wyposażenia
Liczba pacjentów z niewydolnością serca ulegnie podwojeniu przed rokiem 2040 i potrojeniu do roku 2060
NOAC redukują udary mózgu jak doustne antykoagulanty powodując znacznie mniej towarzyszących krwawień mózgowych

Oczywiście warto także dodać, że tegoroczny Kongres był okazją do przypomnienia sobie iż Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w strukturach ESC działa już od 60 lat. Z tej okazji także coroczne stoisko Towarzystwa miało jubileuszowy charakter.Dziękujemy grantodawcom za wsparcie naszych działań, w szczególności firmom: Abbott, Adamed, Boehringer Ingelheim, Medtronic, Pfizer, Polpharma, Servier.