Rozstrzygnięcie konkursu Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK

2017-01-09
Z przyjemnością informuję o rozstrzygnięciu konkursu na realizację multimedialnego kursu edukacyjnego pt. “Niewydolność serca“. Komisja Konkursowa wybrała projekt zespołu Autorów zgłoszony przez Prof. Jarosława Drożdża z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Liderowi oraz wszystkim współautorom projektu gratuluję. Kurs zostanie opublikowany na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za cztery miesiące.

Prof. Piotr Hoffman,
Prezes PTK