Podsumowanie pierwszej odsłony kampanii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli”

2017-02-28
Dobiega końca ogólnopolska kampania edukacyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - w trosce o ochronę polskiego społeczeństwa przed zagrażającą w perspektywie najbliższych trzydziestu lat epidemią chorób układu sercowo-naczyniowego - „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli”. Partnerem pierwszej odsłony kampanii była firma Servier Polska, organizator akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca”. Mobilna Kardiologiczna Poradnia Servier odwiedziła 11 polskich miast i przebadała 1762 osoby. Propagowano regularne badania profilaktyczne i aktywny styl życia.

Jak podkreślają eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego choroby układu krążenia stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. W Polsce każdego roku z powodów kardiologicznych umiera 175 tysięcy osób, co oznacza, że z mapy znika miasto wielkości Olsztyna lub Zabrza. Sytuację komplikuje dodatkowo problem coraz powszechniej występującej nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży – kluczowych czynników ryzyka chorób układu krążenia, stąd ogromna potrzeba rzetelnych, szeroko zakrojonych działań edukacyjnych ukierunkowanych na profilaktykę.

Choroby serca i naczyń powodują, że tysiące Polaków umiera przedwcześnie. Kondycja polskich serc pogarsza się w niepokojąco szybkim tempie - podkreśla prof. dr hab. med. Piotr Hoffman, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne poprzez kampanię Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli dało społeczny impuls by zahamować falę epidemii chorób układu krążenia i nie dopuścić, aby dzieci i młodzież stały się wkrótce pacjentami oddziałów kardiologicznych. Mamy świadomość, że jest to długotrwały proces, niemniej zrobiliśmy pierwszy krok aby temu zapobiec. - dodaje prof. Hoffman.

Postulaty dotyczące profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego oraz powszechnej edukacji na temat zagrożeń tymi chorobami zawarto w Apelu, sygnowanym przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Podpisy z wyrazem poparcia inicjatywy składali również m.in. posłowie, senatorowie, członkowie parlamentarnych komisji zdrowia, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy miast, które odwiedziła Kardiologiczna Poradnia Servier. Apel zostanie wkrótce przekazany do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Realizowana przez Servier Polska akcja <> już od 14 lat stawia na profilaktykę i edukację w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego. Wspierając w tym roku kampanię Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dajemy po raz kolejny wyraz troski o serca przyszłych pokoleń Polaków
- mówi dr Katarzyna Urbańska, Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych Servier Polska. Wierzymy, że w ten sposób przyczyniamy się do wzrostu świadomości społecznej na temat wartości zdrowia i jego profilaktyki - dodaje dr Urbańska.

Z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych, dostępnych w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier odwiedzającej w tym roku 11 polskich miasta, skorzystało łącznie 1762 osoby. Średnia wieku Pacjentów wyniosła 60 lat. Z konsultacji kardiologicznych połączonej z badaniem EKG skorzystało łącznie 352 osoby, zaś badanie kostka-ramię, pomocne w diagnostyce chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych, wykonano u 428 osób.

Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, tj. ciśnienie skurczowe ≥ 140 mmHg i ciśnienie rozkurczowe ≥ 90 mmHg, odnotowano u 21% pacjentów. Aż 64% badanych charakteryzowało się nadwagą, tj. ich wskaźnik BMI ≥ 25. Poziom glukozy we krwi przekraczający normę, tj. wartość 140 mg%, stwierdzono u 11% osób, zaś poziom cholesterolu powyżej normy (190 mg%) zmierzono aż u 60% przebadanych osób. Analiza szczegółowego lipidogramu wykazała, że u 29% pacjentów stężenie cholesterolu HDL (tzw. dobrego cholesterolu) znajduje się poniżej normy, tj. poniżej 50 mg% u kobiet i poniżej 40 mg% u mężczyzn, zaś u 32% pacjentów stwierdzono stężenie cholesterolu LDL (tzw. złego cholesterolu) powyżej normy, tj. powyżej 115 mg%. Podwyższone stężenie trójglicerydów stwierdzono u 50% przebadanych osób. Optymistycznie przedstawiają się informacje dotyczące stylu życia, bowiem aż 84% osób deklaruje iż nie pali papierosów, zaś 76% przyznaje, że podejmuje wysiłek fizyczny.

W Namiocie Edukacyjnym Servier, którzy towarzyszył badaniom profilaktycznym, chętni mogli m.in. wziąć udział w Sercowej Ścieżce Zdrowia Pokoleń i pokonać dowolny dystans na bieżni lub rowerze stacjonarnym. Liczba kilometrów przebyta przez wszystkich chętnych w każdym z 11 miast była sumowana. Bezapelacyjnie największy dystans, wynoszący 400 km, został pokonany w Krakowie, a na kolejnych miejscach znaleźli się odpowiednio mieszkańcy Bydgoszczy - 350 km oraz Białegostoku - 330 km. Podczas całej akcji łączna odległość w drodze po zdrowie wyniosła 2260 km.

Ambasadorka kampanii, Magda Steczkowska przywołując własne doświadczenia rodzinne podkreślała znaczenie interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwalaniu zdrowego stylu życia. Mottem przewodnim kampanii był utwór w jej wykonaniu „Niech Cię polubi Twoje Serce”.

Finał pierwszej odsłony Kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” zamknął kreatywny konkurs dla dzieci i młodzieży, pod hasłem „Niech Cię polubi Twoje Serce”. Zadaniem konkursowym dla Uczestników było przesłanie do 10 lutego 2017 r. materiału video z nagraniem oryginalnej, autorskiej propozycji układu choreograficznego opracowanego do Hymnu Kampanii - piosenki „Niech Cię polubi Twoje Serce”. A oto finaliści:

1 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Otwocku
2 miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku
3 miejsce (ex aequo): Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Lubliniaczek” z Lublina i III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika z Kalisza

Materiały edukacyjno-edukacyjne poświęcone Kampanii oraz informacje wraz z regulaminem konkursu „Niech Cię polubi Twoje Serce” dostępne są na stronie internetowej www.dbajoserce.pl oraz w mediach społecznościowych, pod adresem www.facebook.com/dbajoserce.