Komunikatu Klubu 30 PTK - Grupa Cardiologists of Tomorrow ESC ogłasza nabór do Zarządu

2017-03-15
Grupa Cardiologists of Tomorrow (CoT) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłasza nabór do Zarządu (CoT nucleus). Kandydować mogą osoby poniżej 36. roku życia lub osoby w trakcie specjalizacji z kardiologii. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Prezesem Klubu 30, dr. hab. med. Pawłem Burchardtem (pab2@tlen.pl) do dnia 22.03.2017. Konieczne jest uzyskanie poparcia PTK.

Szczegóły w załącznikach.