Komunikat o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTK

2017-04-18
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie w Jachrance w dniu 19 maja 2017 r. w miejscu obrad 80 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego/ IX Konferencji „Kardiologii Polskiej”

Hotel Warszawianka w Jachrance


I termin godz. 13:30
II termin godz. 18:15Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
3. Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK w Jachrance w dniu 27 maja 2016
4. Głosowanie nad nadaniem Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK