Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK – granty na ESC 2017

2017-04-21
Komisja Nauki i Grantów ZG PTK uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyjazdu na Kongres ESC 2017 w Barcelonie dla pierwszych autorów przyjętych prac oryginalnych. Wysokość refundacji – do 6000 PLN, ostateczna kwota zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszeń.
Deadline zgłaszania wniosków upływa 31 maja br.
Wnioski prosimy przesyłać na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

Załączniki:

1. Regulamin grantów wyjazdowych
2. Załącznik nr 1
3. Wniosek o przyznanie dofinansowania na wyjazd na konferencje z listy głównej PTK

Uwaga:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przypomina, że w ubiegłym roku zmieniły się zasady opodatkowania refundowanych kwot na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Opłata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest należnością za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, objętą zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że obowiązkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie wystawienie PIT-8C na wielkość zrefundowanej opłaty rejestracyjnej, a obowiązkiem grantobiorcy będzie opodatkowanie tej należności w rocznym zeznaniu podatkowym.