Komunikat Komisji Wybrczej PTK z dnia 10.07.2017

2017-07-10
Komunikat Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza PTK przedstawia uzupełniony Komunikat w sprawie otrzymanych zgłoszeń kandydatów do funkcji Prezesa PTK. Komisja Wyborcza stwierdza, że zgłoszono następujących Kandydatów (nazwiska w porządku alfabetycznym):

Kandydaci do funkcji Prezesa PTK

1. Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Kandydat uzyskał poparcie:

- Zarządu Głównego PTK,
- Oddziału Warszawskiego PTK,
- Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny,
- Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji,
- Sekcji Krążenia Płucnego,
- Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku,
- Sekcji Echokardiografii,
- Klubu 30 PTK


2. Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Kandydat uzyskał poparcie:

- Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych,
- Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej,
- Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej,
- Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej,
- Sekcji Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych
- Sekcji Kardiochirurgii
- Sekcji Niewydolności Serca

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że do 15.08.2017 r. istnieje możliwość zgłaszania do Komisji Wyborczej Kandydatów do: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej.

W imieniu Komisji Wyborczej

SekretarzPrzewodniczący
dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk     dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik