Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł docenił polską kardiologię

2017-06-20
Podczas Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu 08.06.17 zorganizowano sesję z okazji XXX-lecia interwencyjnego modelu leczenia zawału serca w Polsce. Specjalnym gościem sesji był minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który w swoim wystąpieniu docenił środowisko kardiologiczne i jego wyjątkowość w skali całej polskiej medycyny.

Na sesji przedstawiono przeszłość, teraźniejszość i przyszłość leczenia zawału serca w Polsce. Minister złożył podziękowania dla wieloletnich wysiłków kardiologii, która osiągnęła ogromny sukces w leczeniu chorób serca i naczyń. Podkreślił, że sukces polskiej kardiologii jest zauważalny nie tylko w kraju, ale również z poziomu europejskiego, co jest szczególnie istotne w trudnych warunkach polskiej medycyny, gdzie fundusze są mocno ograniczone.Minister docenił wkład kardiologów w zbudowanie bardzo skutecznej sieci ośrodków kardiologii interwencyjnej, która ratuje zdrowie i życie pacjentów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Podkreślił, że kardiologia budzi nadzieję i daje przykład, jak skutecznie może działać polska medycyna.

Zachorowalność na choroby serca i naczyń będzie wzrastać, również z powodu wielu chorób współistniejących, z którymi zmaga się dzisiejsze społeczeństwo. Obecnie mamy 80 tys. zawałów serca rocznie, a ich ilość, również ze względu na starzenie się społeczeństwa będzie wzrastać nawet do 100 tys. zawałów rocznie w niedługim czasie. Eksperci zgadzają się, że niezbędne jest wprowadzanie kompleksowej opieki kardiologicznej uwzględniającej zarówno profilaktykę, leczenie farmakologiczne i zabiegowe, a także rehabilitację i opiekę pozawałową. Kluczowe jest również budowanie świadomości społecznej.Minister Radziwiłł zaznaczył, że mobilizacja i organizacja kardiologów interwencyjnych zapewnia dobrą opiekę dla chorych i dobre wyniki leczenia w skali całego kraju. Jednoznacznie powiedział, że istniejąca sieć 159 ośrodków kardiologii inwazyjnej jest siecią stabilną, stąd szkodą dla pacjentów byłoby jej ograniczanie. Ta sieć 159 ośrodków, według ministra, musi zapewnić i zapewni bezpieczeństwo chorych tak, aby zarówno pacjenci z mniejszych, jak i z większych miast mieli równy dostęp do procedur ratujących życie.Szef resortu oficjalnie zaprosił do współpracy PTK jako partnera w tworzeniu systemu ochrony zdrowia. Zwieńczeniem tej szczególnej sesji było przyznanie nagrody “Kroki Milowe w Leczeniu Zawału Serca” Polskiemu Towarzystwu Kardiologicznemu, którą z rąk ministra zdrowia odebrał Prezes PTK Prof. Piotr Hoffman. Ta prestiżowa nagroda nazywana jest Oskarem w kardiologii. Tym bardziej ważne więc, że przyznano ją w tym roku całemu towarzystwu, co symbolizuje współpracę i wspólny wkład wszystkich dziedzin w zbudowanie mocnej pozycji polskiej kardiologii w skali kraju i świata, a także zapewnienie i nieustanne zapewnianie pacjentom najlepszej możliwej opieki.