Wybitny polski aktor Emil Karewicz uhonorowany pamiątkowym medalem 50-lecia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2017-08-07


Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i koordynatorzy kampanii społecznej „Stawka to życie. Zastawka to życie”, prof. Adam Witkowski i prof. Dariusz Dudek uhonorowali Emila Karewicza (94 lata), wybitnego aktora, pamiątkowym medalem 50-lecia PTK za ogromny wkład w budowanie społecznej świadomości w leczeniu wad zastawkowych serca metodą TAVI oraz podkreślenie wagi profilaktyki zdrowia serca.

Prof. Adam Witkowski i prof. Dariusz Dudek spotkali się z Emilem Karewiczem aby podsumować dwa lata prowadzenia kampanii oraz wyrazić swą wdzięczność za udział aktora w kampanii “Stawka to życie. Zastawka to życie” w imieniu PTK.

W 2015 roku Emil Karewicz został ambasadorem kampanii „Stawka to życie. Zastawka to życie”, która ma na celu edukację polskiego społeczeństwa na temat nowoczesnych i małoinwazyjnych metod leczenia zastawek serca, głównie metody TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), czyli przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej.

Od początku trwania kampanii liczba zabiegów TAVI zwiększyła się do 870 z 460 w 2014 roku. Istnieją również dalsze nadzieje na zwiększenie dostępności tej nowoczesnej metody dla polskich pacjentów. Niestety mimo prawie podwojenia liczby TAVI w Polsce, ciągle jesteśmy w tyle Europy, dążąc do wykonywania ok. 2 000 zabiegów rocznie. Z wyliczeń ekspertów wynika, że taka ilość byłaby adekwatna do potrzeb naszego społeczeństwa.