Komunikat Komisji Wybrczej PTK z dnia 22.08.2017

2017-08-22
Komunikat Komisji Wyborczej

W dniu 22.08.2017 r. odbyło się w Warszawie w siedzibie PTK na ul. Stwaki 3A spotkanie członków Komisji Wyborczej w składzie dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk i dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik w celu sprawdzenia i odnotowania zgłoszeń Kandydatów, które napłynęły w związku z wyborami do Struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Komisja Wyborcza pragnie przypomnieć o odnotowaniu zgłoszeń dwóch kandydatur do pełnienia funkcji Prezesa-Elekta PTK, które zostaną poddane głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu PTK w Katowicach w dniu 21.09.2017 r. Nazwiska Kandydatów w kolejności alfabetycznej:

1. Prof. Piotr Pruszczyk

Kandydat uzyskał poparcie:

- Zarządu Głównego PTK,
- Oddziału Warszawskiego PTK,
- Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny,
- Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji,
- Sekcji Krążenia Płucnego,
- Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku,
- Sekcji Echokardiografii,
- Sekcji Wad Zastawkowych Serca
- Klubu 30 PTK
- Oddziału Krakowskiego PTK

2. Prof. Adam Witkowski

Kandydat uzyskał poparcie:

- Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych,
- Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej,
- Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej,
- Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej,
- Sekcji Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych
- Sekcji Kardiochirurgii
- Sekcji Niewydolności Serca

W trakcie spotkania dokonano przeliczenia oddanych głosów i wyłonienia w drodze II trybu wyborczego czterech kandydatów do Zarządu Głównego PTK, którzy w wyniku głosowań na Walnych Zebraniach Sekcji i Asocjacji uzyskali łącznie największą liczbę głosów i tym samym wejdą w skład Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019.

Ustalono listę Kandydatów wchodzących do Zarządu Głównego:

1. Prof. Piotr Lipiec
2. Dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk
3. Prof. Magdalena Kostkiewicz
4. Prof. Jacek Legutko


Komisja ustaliła także listę kandydatur do struktur PTK, które zostaną poddane głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia PTK w Katowicach w dniu 21.09.2017 r.

Lista Kandydatów zgłoszonych do Zarządu Głównego:
(nazwiska w porządku alfabetycznym)

1. Prof. Rafał Dąbrowski
2. Prof. Zbigniew Gąsior
3. Prof. Robert Gil
4. Prof. Tomasz Hirnle
5. Prof. Piotr Jankowski
6. Prof. Jadwiga Moll
7. Mgr Zofia Kamińska
8. Dr hab. Oskar Kowalski
9. Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
10. Prof. Jerzy Krzysztof Wranicz
11. Prof. Beata Wożakowska-Kapłon
12. Prof. Andrzej Wysokiński

Ponadto do Komisji Rewizyjnej zgłoszono:

1. Dr hab. Maciej Haberka
2. Prof. Jarosław Damian Kasprzak
3. Prof. Katarzyna Mizia-Stec

Do Komisji Wyborczej:

1. Dr med. Ewa Szymczyk

W imieniu Komisji Wyborczej

SekretarzPrzewodniczący
dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk     dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik