Komunikat o WZ zawierający sprostowanie informacji z dnia 14.07.2017

2017-09-07
Komunikat Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza PTK po konsultacji ze współpracującym z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym prawnikiem pragnie sprostować znajdującą się na stronach PTK informację z dnia 14.07.2017 r dotyczącą prawa do głosowania na zbliżającym się Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PTK w Katowicach, które odbędzie się w czwartek 21 września 2017 roku o godzinie 15:30.

Według Statutu PTK (punkt 4.7.3) prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu PTK na podstawie odebranych mandatów wyborczych przysługuje wszystkim Członkom Zwyczajnym Towarzystwa, którzy nie zostali wykreśleni z listy członków PTK. Decyzje o przyjęciu i wykreśleniu z listy członków PTK podejmuje Zarząd Główny w trybie określonym w Statucie.


W imieniu Komisji Wyborczej

SekretarzPrzewodniczący
dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk     dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik