Sekretarz PTK prof. Piotr Pruszczyk nowym Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Aninie

2017-09-13
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z wielką przyjemnością informuję, że w dniu 12 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie kadencji 2017-2020, podczas którego wybrano Prezydium Rady. Przewodniczącym RN został prof. Piotr Pruszczyk, a zastępcami Prof. Hanna Szwed, Prof. Andrzej Januszewicz i Prof. Łukasz Szumowski. Rada Naukowa jest organem inicjującym, doradczym i opiniodawczym w zakresie działalności naukowej oraz rozwoju Instytutu.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Piotr Hoffman
Prezes
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego