Finał I etapu kampanii Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli. Wizyta Prezesa PTK prof. Piotra Hoffmana w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2017-09-19


W dniu 19.09. 2017 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego podczas którego Prezes PTK prof. Piotr Hoffman wręczył Pani Minister Annie Zalewskiej księgę kampanii "Zdrowe dzieci, Zdrowa młodzież, Zdrowi dorośli" z podpisami pod petycją dotyczącą wprowadzenia edukacji o zdrowiu do programu nauczania w szkole podstawowej. W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm RP, prof. Grzegorz Raczak. W miłej atmosferze omówiono wstępnie kierunki dalszych działań.

Kolejne, ważne wyzwanie dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego !