Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017

2017-09-20


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017.

Dziękuję wszystkim za współpracę, a kolejnym Prezesom i Zarządom życzę wielu sukcesów.
Z wyrazami szacunku,

Prof. Piotr Hoffman
Prezes
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017