List środowiska kardiologicznego do Pani Premier

2017-09-21
Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią listu przedstawicieli środowiska kardiologicznego do Pani Premier Beaty Szydło oraz wyrażenie poparcia dla jego treści i postulatów w nim zawartych za pośrednictwem strony internetowej www. petycjeonline.com

W ostatnich tygodniach Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podjął decyzję o usunięciu z listy świadczeń nielimitowanych leczenia niestabilnej dusznicy bolesnej, motywując to potrzebą dostosowania przepisów do Ustawy o Sieci Szpitali. Jak wszyscy wiemy, niestabilna dławica piersiowa jest stanem przedzawałowym i może przepowiadać nagły zgon lub zawał serca. Stan ten wymaga pilnego leczenia i dostęp do tych świadczeń nie może być limitowany, albowiem grozi to ponownym wzrostem umieralności i inwalidztwa z powodu chorób układu krążenia w Polsce. Ponadto wprowadzana zmiana wiąże się także z kolejnym, trzecim znacznym zmniejszeniem całkowitego budżetu na leczenie kardiologiczne w Polsce. Dzieje się to w sytuacji, kiedy NFZ zwiększył w roku bieżącym nakłady na leczenie szpitalne już o ponad 2 miliardy złotych.

W tym tygodniu Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK oraz Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca wraz z grupą ekspertów kardiologii zwrócili się z listem do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o interwencję i wstrzymanie tych zmian argumentując, iż usunięcie stanów przedzawałowych ze świadczeń finansowanych bez limitu spowoduje pogorszenie warunków realizacji tego ratującego życie świadczenia oraz drastyczne wydłużenie kolejek pacjentów oczekujących na planową diagnostykę i leczenie w oddziałach kardiologii.

Zwracamy się do Państwa z pilną prośbą o zapoznanie się z załączonym listem do Pani Premier Beaty Szydło oraz poparcie go na stronie petycjeonline.com, bo jedynie jednoznaczne stanowisko całego środowiska kardiologicznego może powstrzymać te niezwykle niekorzystne zmiany.

Aby dokonać podpisu proszę wejść w poniższy link:
https://www.petycjeonline.com/signatures/list_polskich_kardiologow_do_prezes_rady_ministrow_pani_beaty_szy/start/0

• następnie wejść w zakładkę „podpisz petycję” – tutaj można się zapoznać z jej treścią, a obok po prawej stronie dokonać jej podpisu – przez stronę lub przez zalogowanie do portalu społecznościowego „Facebook”,
• aby złożyć podpis należy wpisać imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail z którego Państwo korzystacie,
• następnie może, ale nie musi pojawić się test na to, czy nie jesteście Państwo robotem – należy postępować zgodnie z wytycznymi np. wybierając obrazki z przedmiotem, o który jesteście Państwo proszeni,
• w kolejnym kroku należy kliknąć w napis „podpisz petycję”,
• zostaje ostatni krok, którym jest zalogowanie się do Państwa e-maila podanego w podpisie petycji, gdzie czeka na Państwa e-mail ze strony petycjeonline.com W treści wiadomości znajduje się link, na który należy wejść celem potwierdzenia dokonania podpisu pod petycją.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Piotr Hoffman
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK