Valve for Life, czyli inicjatywa, która podbiła Europę

2017-09-28
W 2015 roku wystartowała kampania społeczna ZaStawka to Życie, której Koordynatorami zostali Prof. Adam Witkowski (Instytut Kardiologii, Warszawa) i Prof. Dariusz Dudek (Collegium Medicum UJ, Kraków). Kampanię poświęcono przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej, a jej celem było zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów w Polsce. Akcja przyczyniła się do zwiększenia liczby zabiegów TAVI w Polsce z 453 do ponad 800 w ciągu 1,5 roku. Dzięki kampanii więcej pacjentów, którzy zostali zdyskwalifikowani od standardowej operacji kardiochirurgicznej z powodu wysokiego ryzyka i zaawansowanego wieku otrzymało szansę na życie, a ponadto na wysoką jego jakość. Kampania została uznana za wzór i model do przeprowadzenia w innych krajach Europy, a polskie logo zostało przyjęte za oficjalne logo inicjatywy EAPCI ESC na całym świecie.

Nowa edycja kampanii

W tym roku ruszyła II edycja kampanii, której ambasadorką została znana aktorka, Emilia Krakowska. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przygotowało filmy edukacyjne o TAVI dla pacjentów i lekarzy. Przeprowadzone zostaną również spotkania z seniorami na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz na konferencjach medycznych, w których wezmą udział kardiolodzy i kardiochirurdzy, specjaliści światowego formatu. Będą opowiadać o metodzie TAVI, pozwalającej nie tylko na poprawę jakości życia osoby starszej, ale również na zmniejszenie operacyjnej traumy i skrócenie okresu rekonwalescencji po wykonanym zabiegu. Podkreślona zostanie również rola Heart Team oraz współpraca kardiologów z kardiochirurgami. Uczestnicząc w debatach i panelach dyskusyjnych, a także w mediach przedstawiciele PTK będą budować świadomość społeczną na temat wad zastawkowych serca, starzejącego się społeczeństwa i zalet małoinjwazyjnych zabiegów przezcewnikowych.

Dlaczego to takie ważne, czyli 60 na milion vs. 17 na milion

Wymiana zastawki (kardiochirurgiczna lub metodą TAVI) jest jedyną skuteczną, przedłużającą życie metodą leczenia ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej. TAVI może pozwolić chorym o zbyt dużym ryzyku operacyjnym sprawnie funkcjonować i uniknąć kolejnej hospitalizacji.
Od 2002 roku na świecie wykonano 300 tys. zabiegów. W Polsce od 2008 roku wykonano ich jedynie 3059. Jest to o tyle ważne, że według wytycznych w Polsce rocznie powinno być wykonywanych 2 tys. zabiegów. W 2014 roku w Polsce wykonano 12 zabiegów na milion mieszkańców, gdzie średnia europejska to 60-70 zabiegów na milion mieszkańców. Kampania ma edukować, a także zwrócić uwagę osób w starszym wieku oraz ich rodzin, lekarzy, decydentów, czyli Ministerstwa Zdrowia i NFZ na problem, iż te bezpieczniejsze metody są w Polsce wciąż zbyt rzadko wykonywane. Dzięki działaniom kampanii od 2015 r. w Polsce zostało wykonanych już 17 zabiegów na milion mieszkańców, ale wiele pozostało jeszcze do zrobienia.

Kampania społeczna Valve for Life jest inicjatywą Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI), która jest oficjalną zarejestrowaną sekcją Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Kampania społeczna realizowana przez European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) oraz Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK)

Więcej informacji na stronie kampanii: www.stawkatozycie.pl


autor: Ewelina Myłek