Kampania “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” wyróżniona przez wydawnictwo Termedia

2018-01-29
Działalność Kampanii społecznej “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” została doceniona i wyróżniona przez wydawnictwo Termedia za szerzenie świadomości w zakresie zabiegów TAVI w Polsce i przyczynienie się do wzrostu dostępności tych nowoczesnych zabiegów dla pacjentów wysokiego i umiarkowanego ryzyka operacyjnego.

Dnia 11 stycznia 2018 r. podczas Gali na Zamku Królewskim najlepsi polscy menedżerowie i liderzy roku w poszczególnych kategoriach związanych z ochroną zdrowia odebrali swoje narody. Kampania „Stawka to życie. Zastawka to Życie” zdobyła wyróżnienie w tym prestiżowym plebiscycie jako Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2017 r. Nagrody wręczał Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia.

Implantacja zastawki aortalnej za pomocą cewnika ma ogromne znaczenie w leczeniu chorób serca. Ale potrzebna jest tu również odpowiednia świadomość pacjentów i decydentów. Kampania “Stawka to Życie. Zastawka to życie” prowadzona od 2015 roku pokazywała społeczeństwu, że można oczekiwać lepszej jakości w leczeniu zastawek serca. W pierwszej edycji dotarła do 11 mln osób i zwiększyła liczbę zabiegów w ciągu 1,5 roku prowadzenia kampanii z 453 do prawie 800. Oznacza to, że o tyle więcej pacjentów mogło skorzystać z tego innowacyjnego zabiegu. Realnie wpłynęła do większy dostęp do bezpieczniejszych, małoinwazyjnych, nowoczesnych terapii, dla których nie ma alternatywy.

Koordynatorami kampanii są prof. Dariusz Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Agencja ELEVEN ZETT Productions (www.ieleven.pl) jest realizatorem i partnerem kampanii.

Kampania “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” została uznana przez Europejską Asocjację
Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) of European Cardiac Society (ESC) za wzór i model do przeprowadzenia tego typu akcji w całej Europie. Logo Valve for Life przygotowane przez polski zespół zostało uznane za najlepsze i stało się oficjalnym logiem całej inicjatywy w Europie i na świecie. Od tego czasu inne kraje Europy zaczęły wzorować się na polskich działaniach.

W 2017 roku w ramach kolejnej edycji akcji zostały przeprowadzone liczne panele dyskusyjne oraz debaty na temat dostępu do nowoczesnych terapii kardiologicznych m.in. w redakcji Rzeczpospolitej, na Forum Ekonomicznym w Krynicy, na Europejskim Kongresie Samorządów z udziałam decydentów - przedstawicieli: Mninisterstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia, ekspertów z zarządzania w ochronie zdrowia, dziennikarzy i wybitnych profesorów.

Kampania “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” jest również partnerem wydarzeń dla pacjentów m.in. 5. Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking “Przegoń Zawał” oraz Mikołajkowego Dnia Zdrowia Seniora, który jest największym eventem edukacyjnym dla pacjentów, w tym seniorów, gromadzącym ponad 1000 osób.

W ramach akcji zostały przygotowane filmy edukacyjne dla pacjentów i lekarzy, budujące świadomość na temat zabiegów TAVI, pokazujące ścieżkę kwalifikacji i przygotowania do zabiegu, a także historię i zalety tej procedury dla pacjentów i lekarzy. Filmy zostały udostępnione szpitalom, aby mogli z nich korzystać zarówno chorzy jak i personel medyczny.
Podczas tegorocznej edycji kampanii przeprowadzono spotkania na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, gdzie edukowano seniorów i przeprowadzano bezpłatne badania i konsultacje kardiologiczne (m.in. echo serca) dla uczestników.

W 2017 roku kampania “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” uzyskała patronat Ministerstwa Zdrowia, oraz patronaty miast, w których w tym roku przeprowadzono spotkania dla pacjentów: Bydgoszcz, Bytom, Gdańsk, Warszawa oraz patronat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.Akcja “Stawka To Życie. Zastawka to Życie” od kilku już lat ułatwia pracę kadrze medycznej - dzięki niej pacjenci i ich rodziny są bardziej wyedukowani, świadomi i spokojni. Lekarze mogą skupić się na pracy i przygotowywaniu do hospitalizacji. Spokój pacjenta i fachowa nad nim opieka są bardzo ważne w procesie dochodzenia do zdrowia pacjenta.

W 2017 roku liczba zabiegów TAVI przekroczyła 1000. Jest to kolejny sukces prowadzenia kampani i półmetek w potrzebach naszego kraju. Chcemy w Polsce osiągnąć liczbę 50 zabiegów na milion mieszkańców, czyli przeprowadzać co najmniej 2000 TAVI rocznie. Średnia europejska wynosi 60 zabiegów na milion mieszkańców. Biorąc pod uwagę fakt, że w Niemczech jest to 160 zabiegów na milion mieszkańców, skutecznie pracujemy nad wzrostem dostępności do tych ważnych zabiegów rok po roku. Ułatwić to może porozumienie podpisane z końcem 2017 roku pomiędzy kardiologami i kardiochirurgami, dotyczące właśnie wykonywania zabiegów TAVI.

Ogólnopolska kampania “Stawka to Życie. Zastawka to Życie” organizowana jest w ramach europejskiego programu Valve for Life. Inicjatywa European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), European Society of Cardiology (ESC), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN).